Aplikasi Komputer dalam P S M
Semester 1, 2014/15  
   
   
Rakan Pelajar DCE3100

Selamat melayari laman web DCE3100. Laman ini dibangunkan khas untuk pelajar yang mendaftar subjek ini. Anda digalakkan untuk memanfaatkan bahan serta kemudahan yang disediakan.

Anda boleh mendapat rangka kursus serta maklumat berkaitan dengan tugasan dan peperiksaan.  Selain itu, laman ini juga dilengkapkan dengan pengumuman terkini, Forum Online serta borang pendaftaran dalam talian.

Setiap pelajar MESTI mendaftar secara online dengan mengisi borang pendaftaran yang disediakan. Pendaftaran ini penting bagi membolehkan maklumat anda dimasukkan dalam pangkalan data DCE3100.

Forum Online
  
Forum ini disediakan bagi membolehkan perbincangan antara rakan pelajar dan pensyarah. Gunakan Forum ini dengan sebaiknya.
 
   
   
   

 

Last update:  1 September 2014                                               basfmiNet 2014