Rangka Kursus

Semester 2 2012/13  

   
   
Kursus: Aplikasi Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia
   
Kod kursus: DCE3100
   
Objektif: Di akhir kursus ini, pelajar akan memahami penggunaan  komputer dalam pembangunan sumber manusia, mengetahui komponen dan operasi komputer dan berkemahiran mengguna aplikasi-aplikasi komputer
   
Sipnosis: Pengenalan kepada komputer; kepentingan dan impak penggunaan komputer dalam pembangunan sumber manusia; pakej pemprosesan kata; pakej  pangkalan data; pakej hamparan; pakej grafik dan persembahan; internet; dan mel elektronik
 
   
Kandungan: 1.    Kepentingan komputer dalam pembangunan sumber manusia
2.    Pengenalan kepada komputer dan sistem operasi komputer
3.    Sistem Operasi Windows
4.    Internet, penyediaan laman Web dan mel elektronik
5.    Pangkalan data:  MS Access
6.    Pemprosesan kata:  MS Words
7.    Hamparan:  MS Excel
8.    Grafik dan persembahan:  MS PowerPoint
9.    Analisis statistik:  SPSS
   
   

Last update: 18 Februari 2013                                                basfmiNet 2013