Master Thesis Supervision

 

 

                                MASTER (SUPERVISOR): Graduated

                               

NO

NAME

THESIS TITLE

FACULTY/ YEAR

1.

KHALIDAH HJ HARUN

Effectiveness of Total Quality Management (TQM) training programmes at Tenaga Nasional Berhad

Center for Extension and Continuing Education
1995

2.

MOHD FIRDAWOS SHAHARUDDIN

Kemajuan pembangunan nelayan di Kawasan Pembangunan Nelayan (KPN) Besut, Trengganu

Center for Extension and Continuing Education
1995

3.

MOHD HILMI ABD HAMID

 

Motivational orientation of post graduate students at UPM

Center for Extension and Continuing Education
1995

4.

CHAN MEI YUIT

English language communication training needs of Front Office Assistants of hotels in Kuala Lumpur

Faculty of Educational Studies
1998

5.

ZANIAH AHMAD

Hubungan di antara komitmen kepada organisasi dengan ganjaran

Faculty of Educational Studies
1998

6.

NORIZAN HJ AZIZAN

Managing training in ISO 9002: A training need analysis of officers in Direct Access, a division of Southern Bank Bhd.

Faculty of Educational Studies
1998

7.

MOHAMAD ABU BAKAR B MARZUKI

Disiplin organisasi pembelajaran dalam organisasi sektor awam negeri Sarawak perkaitannya dengan iklim organisasi

Faculty of Educational Studies
1998

8.

SULAIMAN HJ BAPUTEY

Factors affecting the success of Bumiputra franchisees in business

Faculty of Educational Studies
1998

 

9.

MOHAMAD JOHAR BUKARI

Masalah pekerja muda dan persepsi mereka terhadap program latihan: Kajian kes program kepimpinan perdana jati diri pekerja muda

Faculty of Educational Studies
1998

10.

WONG WEI CHEONG

Deterrents to participation in continuing education

Faculty of Educational Studies
1998

11.

THANGARAJ N. MOHANASUNDRAM

 

An Evaluation of Training Delivery Effectiveness of a Program Conducted by a Private Company

Faculty of Educational Studies
1998

12.

NIK ABDULAH NIK MOHD AMIN

 

Keperluan Latihan Pegawai Polis kearah Peningkatan Perkhidmatan Organisasi Polis Di Raja Malaysia

Faculty of Educational Studies
1998

13.

MOHAMED HASSAN MAHADI

Perception of trainees on effectiveness of TQM training: A case of UPM

Faculty of Educational Studies
1999

14.

MAZNAH SAIDIN

Persepsi peserta terhadap program pendidikan kesejahteraan keluarga anjuran KEMAS di kawasan parlimen Merbok, Kedah Darulaman

Faculty of Educational Studies
1999

15.

ROZMAN HJ MD YUSOF

Pemindahan latihan di kalangan guru yang telah mengikuti kursus pendidikan komputer

Faculty of Educational Studies
1999

16.

ABDUL GHANI AHMAD

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan usahawan tani di Negeri Sembilan

Faculty of Educational Studies
1999

17.

NORZANAH MAT NOR

Tanggapan pekerja teknologi maklumat wanita terhadap teleworking

Faculty of Educational Studies
1999

18.

SHAHARUDDIN JAMALUDDIN

Kepuasan kerja di kalangan pekerja sokongan tetap tempatan dalam rangkaian restoran makanan segera KFC dan Pizza Hut di Malaysia

Faculty of Educational Studies
1999

19.

YOONG YEE CHIN

Perception of students towards english language learning in a computer-based environment at ELS, Petaling Jaya

Faculty of Educational Studies
1999

20.

MOHAMAD ROSLAN SAKIMAN

Persepsi kakitangan terhadap pelaksanaan dasar/program pembaharuan pentadbiran BPPK Kementerian Kewangan Malaysia

 

Faculty of Educational Studies
2000

21.

MD. SHAIFUL MD. SHARIF

Persepsi Katitangan Sokongan Matrade terhadap Faktor yang Menyumbang kepada Tahap Kemampuan dan Motivasi Pekerja

Faculty of Educational Studies
2000

22.

MOHAMAD ARIF ABDUL RANI

Tahap penggunaan komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah di daerah Maran, Pahang

Faculty of Educational Studies
2000

23.

RADEN MOHD NGISOMUDDIN B MASDUKI

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar pendidikan jarak jauh (PJJ) program MS (HRD) di UPM

Faculty of Educational Studies
2000

24.

LING TIONG SOON

Occupational stress among doctors: A case study in Seremban hospital

Faculty of Educational Studies
2000

25.

FAKHRUL ADABI ABDUL KADIR

Kesediaan pasangan muda menempuhi alam keibubapaan di kalangan Belia Muslim daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan

Faculty of Educational Studies
2000

26.

LEU FONG YUEN

Evaluating the effectiveness of national advertising training program at Sin Chew Jit Poh

Faculty of Educational Studies
2001

27.

ADLEE MUSTAFA

Tahap tekanan kerja, kepuasan kerja dan hubungan terhagap kecenderungan untuk berhenti di kalangan Pegawai Trafik Udara, Tentera Udara Di Raja Malaysia

Faculty of Educational Studies
2001

28.

LIM TOU JING

Performance appraisal system effectiness: A case in a manufacturing company

Faculty of Educational Studies
2001

 

29.

KAMALIAH ISMAIL

Tahap penggunaan internet dalam mencari sumber maklumat kerja kursus

Faculty of Educational Studies
2001

30.

ROSLINA ABD AZIZ

Penilaian terhadap program teknologi maklumat kursus Diploma perguruan Malaysia di Maktab Perguruan Islam, Bangi

Faculty of Educational Studies
2001

31.

SATHA SIVAM A/L SHANMUGAM

Perception of teachers on the implementation of SMART school management system in six pilot SMART schools in Negeri Sembilan

Faculty of Educational Studies
2001

32.

VIVIN VINCENT CHANDRAN

Training practices among private sector organizations in Sabah

Faculty of Educational Studies
2002

33.

NUR HUSLINDA CHE MAT

The Internet and its online English Learning Impact among ESL Learners in Sepang Institute of Technology, Klang, Selangor

Faculty of Educational Studies
2002

34.

MOKHTAR SULAIMAN

Tahap penggunaan komputer di kalangan anggota kerajaan: Satu kajian kes di Jabatan Perangkaan Malaysia

Faculty of Educational Studies
2002

35.

MOHD FAHMI HASHIM

Job Satisfaction among Non Executive Employees at Tenaga Cable Industries Sdn. Bhd.

Faculty of Educational Studies
2003

36.

LETCHEMIBAI BALAGANGADHARA

Persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam mata pelajaran sejarah

Faculty of Educational Studies
2003

37

NOOR HANAFI B. ITHNIN

Tahap penggunaan CD-ROM dalam pengajaran Sains dan Matematik Tingkatan 1 dan 2 di kalangan guru-guru di Malaka

Faculty of Educational Studies
2004

38.

SHARIFAH SHAFINI BT TG. SYED PETRA

Employee’s perception towards the performance appraisal system: A case in a private organization

Faculty of Educational Studies
2004

39.

NURUL KALIZA ILYANA MOHD RAZALI

Faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan belia dalam aktiviti Persatuan Belia

Faculty of Educational Studies
2004

40.

ZULKIFLEE BIN ABDUL LATIFF

Factors related to career development among Royal Malaysian Air Force (RMAF) administration officers

Faculty of Educational Studies
2004

41.

SITI NORAIN BT AB. HAMID

Faktor mempengaruhi keberkesanan latihan Sistem Pengurusan Rekod anjuran PKNS, Petaling Jaya

 

42.

ZARINA BINTI MOHAMAD

Kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan selular di sekitar Petaling Jaya

Faculty of Educational Studies
2004

43.

WEE LIP PING

Tahap penggunaan internet di kalangan pegawai kumpulan pengurusan dan profe-sional: Satu kajian kes di KPDN dan HEP

Faculty of Educational Studies
2005

44.

NORIAH CHE MUD

Persepsi dan kefahaman Sistem Saraan Malaysia di kalangan pegawai Unit Perancang Ekonomi

Faculty of Educational Studies
2005

45.

FOO CHEK SENG

Attitude of police towards complaints handling among traffic personnel

Faculty of Educational Studies
2005

46.

ZAINUDIN OMAR

Keperluan Perkhidmatan Kaunseling bagi Pegawai dan Kakitangan Sokongan Biro Tata Negara, Putrajaya

Faculty of Educational Studies
2005

47.

ABDUL RAHMAN RAMLI

Penilaian terhadap Keberkesanan Kursus Kenegaraan: Kajian ke atas Kementerian Pertahanan Malaysia

Faculty of Educational Studies
2005

48.

MOHD KHAILANI ISMAIL

Komitmen terhadap Organisasi di kalangan Pegawai Biro Tata Negera, Jabatan Perdana

Faculty of Educational Studies
2005

49.

RAZALI OTHMAN

Persepsi Kakitangan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan terhadap Penggunaan Muzik Latar di Tempat Kerja

Faculty of Educational Studies
2006

50.

TINY AZLEEN YAHAYA

Perkaitan di antara Faktor Persekitaran Kerja dengan Motivasi Pemindahan Latihan

Faculty of Educational Studies
2009

51.

ZURAIDAH ZAKARIA

Kualiti Kehidupan Kerja dalam kalangan Anggota PERKESA

Faculty of Educational Studies
2009

52.

MASNI ABU MANSOR SHA’RY

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja dalam kalangan Guru

Faculty of Educational Studies
2009

53.

SHAFAWANA MOHAMED THARIKH

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Guru terhadap Kepimpinan Pengetua

Faculty of Educational Studies
2009

54.

NORZAM NAJIB JAAFAR

Hubungan antara Pengalaman, Orientasi Maklamat dan Sikap terhadap Penglibatan Peneroka dalam Program Pengembangan FELDA

Faculty of Educational Studies
2010

55.

NORHANA ANGKAT

Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi terhadap Pusingan Kerja dalam Kalangan Staf HUKM

Faculty of Educational Studies
2010

56. 

NG YOU MING

 

Psychological and Social Factors Related to Video Game Use Pattern among Undergraduate Students

Institute for Social Science Studies
2011

 

 

 

 

                                MASTER (SUPERVISOR): On-Going

                               

NO

NAME

THESIS TITLE

FACULTY/ YEAR

1.

MUHAMMAD SANI BASHIR

Factors Influencing Telecenter Success in Rural Communities in Malaysia

Institute for Social Science Studies

2.

NORSYAHRINA BINTI ABD MANAF

Keberkesanan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dalam Kalangan Peserta

Institute for Social Science Studies

3.

MOHAMMAD BIN SALLEH

Resident Participation in Community Development Program in Putrajaya

Institute for Social Science Studies

4.

ZAHIDAH BT MUHAMAD ZAIN

 

Institute for Social Science Studies

 

MOHAMAD SAIPUL NANG

 

Institute for Social Science Studies

 

 

 

 

                                MASTER (COMMITTEE): Graduated

                               

NO

NAME

THESIS TITLE

FACULTY/ YEAR

1.

LUZ R YATER

Change agent role of the Fishermen Development Area staff of the Fisheries Department Authority, Malaysia

Center for Extension and Continuing Education
1985

2.

KAUSALYA DEVI A/P SATHOO

Effects of resource utilization of family development

Center for Extension and Continuing Education
1990

3.

HASHIM FAUZY YAACOB

Faktor komunikasi dan hubungan stres di kalangan kakitangan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Center for Extension and Continuing Education
1995

4.

IRWAN NASUTION

Faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan masyarakat desa dalam aktiviti penyuluhan agama di Sumatera Utara, Indonesia

Center for Extension and Continuing Education
1995

5.

MOHD SHAFIE ABDUL SAMAD

Faktor-faktor kerja dan bukan kerja serta hubungannya dengan kepuasan kerja di Konsortium Sepang Bhd.

Faculty of Educational Studies
1997

6.

RAMLI OSMAN

Faktor-faktor mempengaruhi penerimaan guna teknologi perangsangan reaktorim di kalangan peneroka Felda Jengka 22, Bandar Pusat Jengka, Pahang Darul Makmur

Faculty of Educational Studies
1999

7.

NANI MENON

Keberkesanan kaedah gabungan bunyikata dalam program awal bacaan di kalangan kanak-kanak prasekolah

Faculty of Educational Studies
2000

8.

ON LILY

Factors associated with Learners’ Attitude towards Learning through Computer-based Training Using CD-ROM Courseware

Faculty of Educational Studies
2000

9.

LEONG MING MING

The perception of supporting staff towards total quality management: A case study at the Padawan Municipal Council

Faculty of Educational Studies
2000

10.

WANG CHUN TAO

Comparison of local and Taiwanese leadership styles as perceived by the Malaysian workforce of a Taiwanese company in Malaysia: A case study

Faculty of Modern Language and Communication
2000

11.

ANIS ZAKARIA

Permasalahan perlaksanaan penilaian berformat baru di kalangan guru-guru Ekonomi Rumahtangga di negeri Selangor

Faculty of Educational Studies
2001

12.

HAMIDAH BT YAMAT @ AHMAD

An investigation of the relationship between English language proficiency and information technology literacy

Faculty of Modern Language and Communication
2001

13.

NG SIEW HUA

Effects of suggestopedia on two groups of Malaysian Form Two students' critical thinking

Faculty of Educational Studies
2001

14.

LAU YIN YIN

The effectiveness of an outdoor training programme at Banseke HRDC

Faculty of Educational Studies
2001

15.

RICHARD HARI CHANDRA PANY

he effects of frequency of testing on college students in Multimedia System design course

Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)
2002

16.

ZAMZURI ABDUL MAJID

Kebejatan akhlak mahasiswa di institusi pengajian tinggi Malaysia: Satu kajian di Universiti Multimedia

Faculty of Educational Studies
2002

17.

SITI SABARIAH BUHARI

Penilaian program promosi gaya hidup sihat di kalangan kanak-kanak sekolah rendah

Faculty of Medicine and Health Science
2002

18.

ANG MERLIN

Factors that predict percentage of body fat among Malaysian adolescents

Faculty of Medicine and Health Science
2002

19.

AISHA USMANI

Level of Malaysian University students' adjustment and its relationship to parental attachment

Faculty of Educational Studies
2002

20.

DEVARAJOO AL PONNAN

Keberkesanan modul motivasi terhadap sikap kematangan kerjaya di kalangan pelajar

Faculty of Educational Studies
2002

21.

SITI NORBAYA BT SHAHARUL ANWAR

Kefahaman dan kesediaan pegawai agama terhadap penggunaan komputer di JAKIM

Faculty of Educational Studies
2002

22.

LIM ENG HOOI

Dispositional goal perspectiveand motivation of secondary school teacher-coaches of track and field athletes in Kuching-Samarahan Sarawak

Faculty of Educational Studies
2002

23.

LIM LAI CHOON

Propensity to leave among operational workers in the hotel industry in Kuala Lumpur

Faculty of Educational Studies
2002

24.

ANAYO HYGINUS OZOEMENA

Teachers’ understanding of instructional technology in the Faculty of Educational Studies, UPM

Faculty of Educational Studies
2003

25.

MAH KOK HENG

Music teachers’ perception of the effectiveness of the music studies of the Malaysian diploma in teaching

Faculty of Human Ecology
2003

26.

PUNG TZE CHING JOANNA

The effects of negotiation for meaning on classroom interaction

Faculty of Educational Studies
2003

27.

ANG HA LOON

Satu tinjauan tentang motif penglibatan pelajar-pelajar sekolah menengah di daerah Kulim/Bandar Baharu, Kedah Darul Aman dalam aktiviti fizikal

Faculty of Educational Studies
2003

28.

SITI RABAA’AH HAMZAH

Kemapanan Persatuan Belia: Peranan pemimpin sebagai agen perubahan

Faculty of Educational Studies
2005

29.

NASER ABDUL-HAFEETH ABDUL-HAFATH

Relationship between Belief system, depression and social anxiety among undergraduate students in Yemen

Faculty of Educational Studies
2006

30.

SHASHIKALA A/P SIVAPATHY

Care-Giving Behaviors and Other Factors Affecting the Nutritional Status of Orang Asli Children in Selangor, Malaysia

Faculty of Medicine and Health Sciences
2008

31.

MOHAMAD ZAHIR ZAINUDIN

Keberkesanan Skim Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia Dari Perspektif Kumpulan Sasar Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Institute for Social Science Studies
2009

32.

HELENA NAITSUMI AMADHILA

Participation Of Foreign Graduate Students In Campus-Based Non-Formal Education Programmes In Universiti Putra Malaysia

Institute for Social Science Studies
2009

33.

HASLINAH BT ABDULLAH

Faktor Isi Rumah, Status Pemakanan dan Kesihatan yang Mempengaruhi Keupayaan Kognitif Am Kanak-Kanak Orang Asli

Faculty of Medicine and Health Sciences
2010

34.

BELQES MUTAHAR ABDUL WAHID AL-AREQI

Factors Influencing Participation Of Rural Women In The Padzey Project In Taiz Governorate, Yemen

Institute for Social Science Studies
2010

 

 

  

 

                                Master (COMMITTEE): On-Going

                               

NO

NAME

THESIS TITLE

FACULTY/ YEAR

1.

INTAN NORBAIZURA BT HUSSAIN

Measurement of Competency of Extension Agent In Muda Agricultural Development Authority (MADA), Kedah

Institute for Social Science Studies

2.

MOHAMAD NIZAM ASMUNI

Kekuatan Mental Pemain Bolasepak Piala Malaysia 2007/2008

Faculty of Educational Studies

3.

MOHD MUNIR OMAR

Consumer Acceptability of Innovated High-Protein Indigenous Snack Food (Keropok Lekor)

Faculty of Food Science and Technology

4.

NORHANI MOHD JAIS

Internet Usage among Agricultural Community

Faculty of Modern Language and Communication